Vyberte stranu

Matej Štepita, predseda Profesijného zväzu učiteľov jogy na Slovensku, k joge pričuchol počas dospievania vďaka svojej mame. Baví ho pomáhať lektorom a učiteľom jogy vzdelávať sa a rozvíjať ich potenciál, keďže okrem toho, že je učiteľ jogy, je aj vyštudovaný aktívny psychológ. Jogu vníma ako spirituálnu disciplínu, ktorá spája jeho dve životné lásky pohyb a dušu. Kto ho v joge inšpiruje, prečo sa stal lektorom jogy a čo prináša zväz učiteľov jogy svojim členom aj nečlenom, si prečítate v našom rozhovore:

Aká bola vaša cesta k joge?

K joge som pričuchol už ako dospievajúci vďaka mojej mame, ktorá sa jej venovala. Páčilo sa mi spojenie pohybu a duševného rozvoja. Pohyb a duša sú moje veľké životné lásky.Neskôr som stretol viacerých inšpiratívnych učiteľov, ktorí jogu chápali aj ako spirituálnu disciplínu. Spirituálnu v zmysle poznávania princípov života a ich uplatňovania v každodennosti. Najviac ma spomedzi nich oslovil Heinz Grill, ktorý sa stal mojim dlhodobým učiteľom a tiež určitým jogovým vzorom.

Prečo ste sa stal lektorom jogy?

Postupne som sa tejto peknej disciplíne venoval stále viac v rovine cvičenia aj štúdia a stále viac ma bavila aj mi dávala zmysel. Môj dlhoročný kamarát a jogový kolega Vlado Wagner práve vtedy s manželkou Silviou zakladali jogovú školu Ásana a ponúkli mi, aby som sa k nim pridal. A neľutujem. Neskôr sme spolu s mojou dnes už manželkou Luciou založili samostatnú školu jogy Premena .

Keď človek niečo učí, prináša mu to výborné podnety pre rozvoj a hlbšie pochopenie celej veci. Navyše som človek, ktorý miluje kontakt s ľuďmi a kurzy jogy sú pre mňa výborným spôsobom prirodzeného a pekného medziľudského kontaktu s možnosťami vzájomného učenia a rozvoja.

Matej Štepita, foto: súkromný archív Mateja Štepitu

Prečo ste sa stal predsedom Profesijného zväzu učiteľov jogy na Slovensku?

Spolu s kolegami, kolegyňami, kamarátmi, kamarátkami sme sa rozhodli založiť tento zväz, aby sme pomohli zvýšiť kvalitu jogy na Slovensku. Kvantity je dosť, kvality žiaľ menej. Nikdy som nemal problém prevziať zodpovednosť, tak som sa stal predsedom tohto zväzu. To ale nie je podstatné a v blízkej budúcnosti plánujeme personálne zmeny vo zväze.

Podstatné pre mňa je, že ma baví vzdelávať inštruktorov a učiteľov jogy a rozvíjať ich odborný aj osobnostný potenciál. Zväz je platforma, ktorá to umožňuje. Okrem učiteľa jogy som aj vyštudovaný a aktívny psychológ, veľmi mi záleží na tom, aby joga podporovala aj duševné zdravie a rozvoj účastníkov. Toto nie je žiaľ samozrejmé, závisí to od poznania, schopností a osobnosti konkrétneho učiteľa či inštruktora. Mojim osobným cieľom je, aby sa mi podarilo vštepiť čo najviac pôsobiacim inštruktorom princípy podpory duševného zdravia a rozvoja.

Čo je cieľom zväzu učiteľov jogy?


Hlavným cieľom zväzu je zvyšovať kvalitu jogovej scény na Slovensku prostredníctvom vzdelávacích podujatí pre inštruktorov aj verejnosť, individuálnych konzultácií a vzdelávacieho obsahu. Medzi ďalšie ciele patria:

  • predstaviť jogu ako celostnú disciplínu zahŕňajúcu oblasti pohybu, zdravia, pedagogiky, psychológie a duševného rozvoja, spirituality aj umenia,
  • podporiť dialóg a interdisciplinárnu spoluprácu medzi rôznymi smermi jogy, jogou a vedou a tiež medzi rôznymi spirituálnymi prúdmi,
  • inšpirovať konkrétnych učiteľov / inštruktorov jogy v tom, aby si našli svoje osobné poslanie a hodnoty, ktoré chcú svojimi hodinami prinášať ľuďom.

Aké aktivity zväz ponúka svojim členom a nečlenom?

Vzdelávacie semináre a prednášky v rôznych oblastiach jogy, ktoré som spomínal vyššie, študijno – jogové pobyty v Taliansku aj na Slovensku. Individuálne konzultácie (mentoring) spojené s návštevou hodiny pre inštruktorov jogy, ktorí hľadajú inšpiráciu a chcú sa vo svojej práci zlepšovať. Od jari sme rozbehli tiež cyklus Dialógy o spiritualite , v rámci ktorého sa rozprávame s hosťami z rôznych spirituálnych prúdov a hľadáme čo nás spája, čím sa líšime a tiež to, ako môže spiritualita odpovedať na problémy a výzvy dnešného človeka aj spoločnosti. Vytvárame tiež rôzny vzdelávací obsah, články, vzdelávacie videá, podcasty a mnohé ďalšie, určené pre inštruktorov jogy aj bežných záujemcov o túto disciplínu. Všetky aktivity sú dostupné pre členov aj nečlenov. Členovia majú zľavy na naše podujatia a aj ďalšie benefity.

Aké výhody získavajú inštruktori jogy, ktorí sú vašimi členmi?

Naši členovia majú 25 % zľavu na všetky naše podujatia, ďalej tri konzultácie s niektorým z našich mentorov a jednu návštevu na svojej hodine s následnou spätnou väzbou grátis. Tiež majú možnosť zúčastniť sa, pre inšpiráciu, na troch hodinách s našimi lektormi ročne zdarma. Stávajú sa súčasťou učiacej sa komunity, ktorá sa navzájom inšpiruje. Napokon členstvo je aj o tom, že tým podporujú našu víziu jogy ako celostnej disciplíny a prispievajú k nášmu úsiliu o skvalitnenie jogovej scény na Slovensku.

Prečo je pre lektora , inštruktora jogy dôležité sa neustále vzdelávať?


Vzdelávanie pomáha predchádzať vyčerpaniu a vyhoreniu
. Udržuje chuť a motiváciu učiť druhých. Ako hovorí slávny maďarský psychológ venujúci sa učeniu Csikszentmihályi: „Zapáliť druhých vie len ten, kto sám horí.“

Vzdelávanie prináša novú inšpiráciu, obohacuje hodiny a celkovú ponuku inštruktora. Zabraňuje stagnácii. Naši klienti radi vidia, že sa aj my sami vyvíjame a naša ponuka je bohatšia. Kvalitné vzdelávanie predchádza aj rizikám uškodiť svojim klientom zdravotne, duševne alebo spirituálne, čo žiaľ nie je úplne zriedkavý jav na hodinách jogy. Napokon joga je celostná disciplína podporujúca osobnostný vývoj a zrenie. Toto bez vzdelávania nie je možné.

Matej Štepita, foto: súkromný archív Mateja Štepitu

Ako by mal lektor, inštruktor jogy pristupovať k vzdelávaniu?


Múdre je stanoviť si konkrétne vzdelávaco-rozvojové ciele.
Napríklad: chcel by som lepšie rozumieť zdravotnej stránke jogy, možnostiam aj rizikám a vedieť lepšie pracovať s účastníkmi so špecifickými zdravotnými potrebami. Alebo: chcem lepšie rozumieť duši, duševnému zdraviu a tomu, čo ho podporuje a tiež čo mu škodí na hodinách jogy. Vo zväze ponúkame aj konzultácie zamerané na stanovenie si takýchto špecifických cieľov.

Primerane k vzdelávacím cieľom a potrebám je potrebné nájsť také vzdelávania, odborníkov a literatúru, ktoré nám pomôžu ich naplniť. Osobne si vyberám vzdelávania podľa lektora ,či ma oslovuje odborne aj osobnostne, a tiež podľa témy, či ma zaujíma a chcem sa v nej zdokonaliť. Žiadne vzdelávanie človeku neuškodí, no takto sa dá celý proces „šiť sebe na mieru“.

Aké sú plány Profesijného zväzu učiteľov jogy na Slovensku na najbližšie obdobie a na budúci rok?

Prebieha naše ročné nadstavbové vzdelávanie s témou Duševný obsah a prosociálnosť v práci učiteľa jogy. Na jeseň a aj na budúci rok ponúkneme viacero študijno-jogových pobytov v Taliansku, kde pôsobí učiteľ jogy Heinz Grill , medzinárodne uznávaný odborník, s ktorým radi spolupracujeme. Pokračujeme s cyklom dialógov o spiritualite, najbližšie v októbri s veľmi aktuálnou témou na Slovensku kresťanstvo a joga s hosťom Danielom Pastirčákom. Budúci rok asi znovu ponúkneme ročné nadstavbové vzdelávanie s témou duševné kvality čakier a ich vyjadrenie v povolaní učiteľa jogy. Zameriame sa tiež na aktuálne témy duševného zdravia a imunity a ich podpory prostredníctvom jogy. A niečo aj neprezradím a  nechám ako prekvapenie. 🙂

Ďakujem za podnetné otázky aj priestor predstaviť náš zväz a prajem vášmu portálu veľa čitateľov a nech ste pre nich zaujímavou inšpiráciou!